Projekt dofinansowany z unii

Prace nad realizacją projektu dobiegły końca, i zakończyły się pełnym sukcesem!

W wyniku realizacji projektu pt.

„WDROŻENIE PRAC B+R DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA UDOSKONALONEGO, ZAUTOMATYZOWANEGO I WYSOCE ELASTYCZNEGO PROCESU WYTWARZANIA ELEMENTÓW KAROSERYJNYCH W PRODUKCJI MAŁOSERYJNEJ”

Wdrożono do przedsiębiorstwa nowy, znacząco udoskonalony proces produkcyjny elementów karoseryjnych, w wyniku którego wprowadzono nowe grupy produktów w postaci: progów rynnowych, elementów poszyciowych i konstrukcyjnych oraz jakościowych reperaturek i elementów naprawczych.

Projekt przyczynił się do wdrożenia innowacji produktowej i innowacji procesowej.

Udało się także osiągnąć pełen sukces proekologiczny.


Przed innowacją procesową:Po innowacji procesowej: 

Innowacja procesowa polega na udoskonalonym procesie wytwarzania elementów karoseryjnych prowadzącym do znaczącego zwiększenia jakości, wydajności produkcji, poprawy efektywności oraz ograniczenia materiałochłonności i odpadowości procesu. Nowy proces pozwoli też na znaczne wydłużenie resursu tłoczników pras na których przetłaczane są przygotówki, co dodatkowo zwiększy wydajność i oszczędności. Eliminacja z procesu outsourcingu spowoduje, że firma będzie miał pełną kontrolę procesu oraz znacząco zwiększy wydajność, ograniczy presję środowiskową i kosztochłonność.


Innowacja produktowa polega na wprowadzeniu do oferty przedsiębiorstwa produktów nie oferowanych do tej pory na rynku. W wyniku realizacji inwestycji zostały wdrożone do oferty przedsiębiorstwa nowe grupy produktów w postaci progów rynnowych, elementów poszyciowych i konstrukcyjnych oraz jakościowe reperaturki i elementy naprawcze. Dodatkowo nowy proces przyczynił się do znacznej poprawy jakości obecnych produktów będących w ofercie.Możemy pochwalić się również, że projekt ma charakter proekologiczny: wpływa na ograniczenie odpadowości, emisji CO2, zużycia energii i emisji hałasu, przez co ogranicza presję środowiskową- jesteśmy ECO!Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *